เปิดเอกสารโบราณหาชมยาก ใน “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” นิทรรศการสุดพิเศษ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และ ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พช. พระนคร ระหว่างนำชมนิทรรศการ เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (พช. พระนคร) สำนักพิมพ์มติชน และศูนย์ข้อมูลมติชน (MIC) ร่วมกับกรมศิลปากร เปลี่ยนวิชาการเป็นความสนุก พาชมและเรียนรู้ในกิจกรรม TALK & WALK

ใน BOOKTALK “อำนาจนำพระนั่งเกล้าฯ: การเมืองวัฒนธรรมของชนชั้นนำต้นรัตนโกสินทร์” ได้พาไปเจาะลึกประเด็นดังช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และ ปวีณา หมู่อุบล ดำเนินรายการโดย เอกภัทร เชิดธรรมธร

เผยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 วิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่แน่นอนเรื่องผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากรัชกาลที่ 2 ตลอดจนบริบททางการเมือง ขั้วอำนาจต่าง ๆ และการสถาปนาพระราชอำนาจของรัชกาลที่ 3

และไฮไลท์สุดพิเศษ กิจกรรม WALKTOUR นิทรรศการ “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” ชมเอกสารโบราณที่หาชมได้ยากยิ่ง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ภายใน พช. พระนคร ฟังบรรยายจากผู้รู้ตัวจริง ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และ ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พช. พระนคร

วิทยากรทั้งสองท่านได้นำชมสุดยอดเอกสารสำคัญในการดูแลของกรมศิลปากร ที่เป็นฉบับจริงกว่า 40 ชุด รวมแล้วกว่า 200 รายการ หลายฉบับไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน เอกสารเหล่านี้คือสิ่งบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านจาก “รัฐจารีต” แบบดั้งเดิม สู่การเป็น “รัฐสมัยใหม่” ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา แบ่งจัดแสดงออกเป็น 6 โซน ได้แก่

✨“จารจารึกบันทึกสยาม” ฉายภาพรัฐจารีต ถึงรัฐสมัยใหม่ ก่อนปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ 5

นำชมชุดเอกสารโบราณ ทั้งศิลาจารึก หนังสือสมุดไทย และเอกสารใบลาน พระเอกของโซนนี้ คือ “ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง” นอกจากนี้ยังมีชิ้นอื่น ๆ ที่ล้ำค่าไม่แพ้กัน ได้แก่ พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, นันโทปนันทสูตรคำหลวง, ไตรภูมิ ฉบับพระมหาช่วย วัดปากน้ำ, จินดามณี ฉบับจุลศักราช 1144, รามเกียรติ์ บทละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1, หนังสือสมุดไทยเรื่องสามก๊ก และตำนานอุรังคธาตุ

✨“แผนภูมิของแผ่นดิน” การจัดทำแผนที่ยุคต่างๆ จัดแสดงแผนที่โบราณของประเทศไทย และตราประจำจังหวัด สัญลักษณ์ของเมือง ตราประจำเมือง/จังหวัดยุคแรก ๆ ที่หาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว!

✨“นิติสารเมื่อเพรงกาล เล่าขานประวัติศาสตร์ไทย” เรื่องกระบวนการยุติธรรมและการต่างประเทศ นำเสนอเอกสารด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ กฎหมายตราสามดวง, สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ที่นำสนธิสัญญาฉบับจริงมาให้ชมอย่างใกล้ชิด และเอกสารเกี่ยวกับการเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ 5

✨ “เมื่อแรกมีการพิมพ์” การเข้ามาของเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตก จัดแสดงชุดเอกสารกลุ่มแรก ๆ ในสังคมไทย ที่เปลี่ยนจากการจดจารด้วยวัสดุและเทคนิคแบบโบราณ มาเป็นการบันทึกด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตก อย่าง หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์, คัมภีร์ครรภ์ทรักษา และราชกิจจานุเบกษา รัชกาลที่ 4

✨“ต้นร่างสร้างเมือง เรืองรองศิลปกรรม” การออกแบบก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ จัดแสดงเอกสารการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามรูปแบบตะวันตก ทั้ง แบบแปลนวังพญาไท, แบบหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแบบก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

✨“ด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึง” ย้อนรำลึกถึงวันวานกับของสะสมในความทรงจำ ที่สะท้อนให้เห็นว่า วัฒนธรรมตะวันตกได้มีอิทธิพลมาสู่วิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย เช่น การเขียนจดหมาย การส่งไปรษณียบัตร

วิทยากรทั้ง 2 ท่านได้สอดแทรกเกร็ดความรู้ต่าง ๆ มากมายตลอดการนำชม เช่น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่ 1 กรณีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นของทำขึ้นสมัยหลัง ไม่ใช่ยุคสุโขทัย ซึ่งคุณยุทธนาวรากร ได้ยกข้อพิสูจน์ที่ทำให้เชื่อได้ว่า “จารึกพ่อขุนรามฯ” สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยจริง และร่องรอยของ “กฎหมายตราสามดวง” ประมวลกฎหมายฉบับจารีตของไทย ว่ามีความสืบเนื่องหลงเหลืออยู่ในกฎหมายยุคปัจจุบันอย่างไรบ้าง เป็นต้น

📌 นิทรรศการ “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” เปิดให้เข้าชมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ทุกวัน (หยุดวันจันทร์-อังคาร) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 7 มิถุนายน 2567