ว่าที่ ส.ส. หาในการเลือกตั้งครั้งแรกของไทย

โปสเตอร์หาเสียง

ชวนมาดูการหาเสียงของบรรดานักการเมือง เมื่อถึงช่วง “การเลือกตั้งครั้งแรกของไทย” (เลือกตั้งโดยตรง) ปี 2480 ผ่านโปสเตอร์อายุ 80 ปี เหล่านี้

โปสเตอร์หาเสียง การเลือกตั้งครั้งแรกของไทย
ภาพโปสเตอร์หาเสียงปี 2480 (ภาพจากหองสมุดภาพ กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม)

โปสเตอร์หาเสียง การเลือกตั้งครั้งแรกของไทย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2480 มีการเลือกตั้งครั้งที่ 2 แต่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนเลือกผู้แทนราษฎรโดยตรง (การเลือกตั้งครั้งแรก 15  พ.ย. 2476 เป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม คือเลือกผู้แทนตำบลก่อน แล้วให้ผู้แทนตำบลเลือกผู้แทนราษฎรอีกทีหนึ่ง)

การเลือกตั้ง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2480 ครั้งนี้ ได้ผู้แทนฯ 91 คน มีผู้ไปใช้สิทธิ 40.22 % โดยจังหวัดนครนายก มีผู้ไปใช้สิทธิสูงสุดถึง 80.50% ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ไปใช้สิทธิน้อยสุดเพียง 22.24 %

โปสเตอร์หาเสียง การเลือกตั้งครั้งแรกของไทย

โปสเตอร์หาเสียง การเลือกตั้งครั้งแรกของไทย

สำหรับสิ่งที่ผู้สนใจประวัติวัฒนธรรมการเมืองไทยจะได้จากโปสเตอร์เหล่านี้นอกจากความครึกครื้นแล้ว โปสเตอร์เหล่านี้ยังบอกเล่าสิ่งที่หาไมได้จากหนังสือประวัติศาสตร์ ได้แก่ บรรยากาศของการเมือง, กโลบายผูกใจราษฎร, คำประกาศศักดาและคุณภาพของผู้ที่หมายจะเป็นผู้แทนฯ แน่นอน สิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ย่อมสะท้อนญาณทัศนะ, วิถีชีวิต และค่านิยมในสังคมไทยเวลานั้น

โปสเตอร์หาเสียง การเลือกตั้งครั้งแรกของไทย

โปสเตอร์หาเสียง การเลือกตั้งครั้งแรกของไทย


ข้อมูลจาก :

โปสเตอร์หาเสียง 2480, นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับสิงหาคม 2535


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560