ว่าที่ ส.ส. หาในการเลือกตั้งครั้งแรกของไทย

ภาพโปสเตอร์หาเสียงปี 2480 (ภาพจากหองสมุดภาพ กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม)

ขณะที่แวดวงการเมืองต้องอกหักกับการไม่ปลดล็อกทางการเมือง เมื่อพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้แถลงว่าประเมินสถานการณ์แล้วยังไม่เหมาะสม (7 พ.ย. 60) ระหว่างนี้เลยขอเชิญชวนมาดูการหาเสียงของบรรดานักการเมืองในการเลือกตั้ง ปี 2480 ผ่านโปสเตอร์อายุ 80 ปี เหล่านี้

 

 

 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2480 มีการเลือกตั้งครั้งที่ 2 แต่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนเลือกผู้แทนราษฎรโดยตรง (การเลือกตั้งครั้งแรก 15  พ.ย. 2476 เป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม คือเลือกผู้แทนตำบลก่อน แล้วให้ผู้แทนตำบลเลือกผู้แทนราษฎรอีกทีหนึ่ง) การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ผู้แทนฯ 91 คน มีผู้ไปใช้สิทธิ 40.22 %  จังหวัดนครนายกมีผู้ไปใช้สิทธิสูงสุดถึง 80.50% จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ไปใช้สิทธิน้อยสุดเพียง 22.24 %

สำหรับสิ่งที่ผู้สนใจประวัติวัฒนธรรมการเมืองไทยจะได้จากโปสเตอร์เหล่านี้นอกจากความครึกครื้นแล้ว โปสเตอร์เหล่านี้ยังบอกเล่าสิ่งที่หาไมได้จากหนังสือประวัติศาสตร์ ได้แก่ บรรยากาศของการเมือง, กโลบายผูกใจราษฎร, คำประกาศศักดาและคุณภาพของผู้ที่หมายจะเป็นผู้แทนฯ แน่นอน สิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ย่อมสะท้อนญาณทัศนะ, วิถีชีวิต และค่านิยมในสังคมไทยเวลานั้น

 

___________________________________________________________________

จาก โปสเตอร์หาเสียง 2480, นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับสิงหาคม 2535