แมริออท และยูนิเซฟร่วมพัฒนาโครงการ “Check Out for Children”

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลและยูนิเซฟร่วมพัฒนาโครงการ “Check Out for Children” เนื่องในวันเด็กสากล

แมริออทเปิดตัวโครงการเพื่อการกุศลอีกครั้งพร้อมขยายพื้นที่ครอบคลุมภูมิภาคแคริบเบียนลาตินอเมริกายุโรปตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิก

ตลอดเกือบสามทศวรรษ โรงแรมในเครือแมริออทได้ช่วยยูนิเซฟระดมทุนไปแล้วกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อประโยชน์ของเด็กทั่วโลกกว่า 4.5 ล้านคนผ่านโครงการ Check Out for Children

เบเธสดา, แมรีแลนด์, 20 พฤศจิกายน 2566  เนื่องในโอกาสวันเด็กสากล แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) ประกาศการกลับมาพร้อมกับการขยายตัวของโครงการเพื่อการกุศล “Check Out for Children” ซึ่งเป็นโครงการที่เชิญชวนให้แขกผู้เข้าพักร่วมบริจาคเงินสำหรับการเข้าพักในแต่ละคืน โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในสถานประกอบการเครือแมริออทกว่า 500 แห่งใน 40 ประเทศในภูมิภาค แคริบเบียน ลาตินอเมริกา (CALA) ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา (EMEA) และเอเชียแปซิฟิก (APEC) ไม่รวมประเทศจีน

ตลอดเกือบสามทศวรรษ โรงแรมในเครือแมริออทได้ช่วยยูนิเซฟระดมทุนไปแล้วกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อประโยชน์ของเด็กทั่วโลกกว่า 4.5 ล้านคนผ่านโครงการ Check Out for Children โดยมีการเปิดตัวโครงการอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา และได้ระดมทุนให้กับยูนิเซฟเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ทั้งนี้ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมที่เผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรงในด้านอื่น ๆ ทั่วโลกเสมอมา อาทิ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภัยธรรมชาติและวิกฤตด้านมนุษยธรรมรวมทั้งให้ความช่วยเหลือกับเด็กและเยาวชนในกลุ่มเปราะบาง

แมริออทภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับยูนิเซฟเพื่อสานต่อปณิธานที่มีมาอย่างยาวนานขององค์กรในการช่วยเหลือโลกของเรานายเดวิด แมริออท ประธานกรรมการ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเราทำงานร่วมกับยูนิเซฟตั้งแต่ปีพ.. 2538 เพื่อมอบเงินทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทางด้านสุขภาพและโภชนาการ น้ำสะอาด สุขอนามัย การศึกษาที่มีคุณภาพ การเสริมสร้างทักษะ และการปกป้องดูแลเด็กในภาวะภัยธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โครงการ Check Out for Children ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับแขกผู้เข้าพักและโรงแรมของเราที่จะได้สนับสนุนการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นของยูนิเซฟในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ทั่วโลก

โครงการ Check Out for Children ของแมริออทช่วยระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานในปัจจุบันของยูนิเซฟเพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้นสำหรับเด็กทุกคนในกว่า 190 ประเทศและอาณาเขตต่าง ๆ  โดยเชิญชวนให้แขกผู้เข้าพักระบุจำนวนเงินบริจาคตามความสมัครใจลงในบิลค่าใช้จ่าย ณ ขณะที่เช็กอิน ซึ่งแขกสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงยอดบริจาคได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก เงินบริจาคดังกล่าวจะนำไปช่วยสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟทั่วทุกภูมิภาค เช่น โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กในภูมิภาค CALA การมอบโอกาสการเข้าถึงการศึกษาใน APEC รวมถึงการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและการผลักดันนโยบายเพื่อเด็กที่มีภาวะพิการใน EMEA

เกือบ 30 ปีแล้วที่ Check Out for Children ได้ระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานของยูนิเซฟเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเด็กทุกคน ความร่วมมือกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลช่วยให้ยูนิเซฟเข้าถึงเด็ก ๆ ได้ในทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งยวดคาร์ลา ฮาดดาด มาร์ดินี ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุนและหุ้นส่วนภาคเอกชนจากยูนิเซฟกล่าวเรารู้สึกขอบคุณกับการสนับสนุนนี้ที่ช่วยให้ยูนิเซฟได้สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อเยาวชนได้ด้วยการตอบสนองความต้องการของเด็กๆ ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยรุ่น รวมทั้งทำให้เราพร้อมให้การช่วยเหลือที่จำเป็นกับพวกเขาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ

โครงการ Check Out for Children ซึ่งพักการดำเนินงานไปในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดทั่วโลกกระทั่งสถานการณ์ผ่อนคลายในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เปิดตัวใหม่อีกครั้งพร้อมกับขยายภาคีโรงแรมที่ร่วมโครงการในกลุ่มโรงแรมแบรนด์แมริออทในภูมิภาค CALA, EMEA, และ APEC ของเรา ตั้งแต่ปีพ.. 2565 แมริออทและกองทุนบรรเทาภัยภิบัติแมริออท แมริออท บอนวอย รวมทั้งแขกที่เข้าพักกับแมริออทได้ให้การสนับสนุนยูนิเซฟไปแล้วกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการ Check Out for Children ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมด้านความยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคม Serve 360 ของแมริออทได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแมริออทในวงกว้างที่จะดูแลรักษาโลกของเราทำให้ชุมชนในพื้นที่ที่แมริออทดำเนินธุรกิจกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่ทำงานและที่ท่องเที่ยวที่ดียิ่งขึ้นไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Check Out for Children  ได้ที่ https://serve360.marriott.com/nurture/unicef-checkout-for-children