Wow กับกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ RPST Yours One Shot Knockout

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ โครงการ eisa (Education Institute Support Activity) และ งาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) จัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพสำหรับนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพในสถาบันอุดมศึกษาในโครงการ RPST Yours โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการประกวดภาพถ่าย One Shot Knockout ภายในงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023 (SX2023)  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรม One Shot Knockout เป็นรูปแบบของการแข่งขันประกวดภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ไม่จำกัดอุปกรณ์การถ่ายภาพ แฝงด้วยความท้าทาย และได้ความรู้จากคำวิจารณ์ของกรรมการสดๆจากบรรยากาศตัดสินที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับชมและร่วมลุ้นได้ รู้ผลและรับรางวัลภายในวันที่แข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องเลือกภาพที่ดีที่สุด 1 ภาพเท่านั้นส่งเข้าประกวด กิจกรรม RPST YOURS One Shot Knockout ในงาน SX2023 นี้ กำหนดภายใต้โจทย์ “Wow ว๊าวซึ่งมีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 159 ท่าน ซึ่งมีภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 13 ท่าน

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณกฤติพร ถิ่นบางบน วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ คุณวิริทธิ์พล เพชรแจ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคุณณภพ เศวตภาณุภัทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คุณพรภิมล วงษ์ศรีเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คุณทีอาโก้ คำแปง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คุณประวีร์ พวงรอด วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คุณวีระภัทร วงศ์สกุลเกษม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คุณธีรภัทร พรมอ่อน วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คุณณัฐพงศ์ เชยโพธิ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คุณชฎาธารา แก้วเฮ้า วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คุณเนที พัดชีวา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คุณยศรุตม์ จิตรแสวง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คุณธัชชัยสิทธิ์ ศรีบุรินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับบัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท

ร่วมชมผลงานกิจกรรม RPST YOURS One Shot Knockout ทั้ง 13 ภาพได้ที่งาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) โซน Better World ชั้น เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้ – 8 ตุลาคม 2566 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของ SX ได้ทาง Website SX : https://bit.ly/web_sx_pr Facebook SX : https://bit.ly/fb_sx_pr  iOS App Store : https://bit.ly/iOS_SX_PR  Play Store SX : https://bit.ly/Android_SX_PR และ @sxofficial