OKMD จับมือ ม.เกษตรฯ และเพจ “ดวงใจวิจารณ์” มอบรางวัล “ดวงใจวิจารณ์”

OKMD จับมือ ม.เกษตรฯ และเพจดวงใจวิจารณ์พร้อมเครือข่าย จัดงานมอบรางวัลดวงใจวิจารณ์ปี 2566

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนศรีบูรพา และ เพจดวงใจวิจารณ์จัดพิธีปิดกิจกรรม การพัฒนาประชาชนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจารณ์ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนและประชาชนด้านการคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์ และพิธีมอบรางวัล การประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมและสื่อร่วมสมัยดีเด่นดวงใจวิจารณ์ปี 2566 โดยมี นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์วรรณกรรมรางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ พร้อมด้วยผู้ได้รับรางวัล สื่อมวลชน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ณ ลานสานฝัน สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการเสวนาประเด็นหลากคิด หลายรส บทวิจารณ์บานสะพรั่งจากคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วย นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์วรรณกรรมรางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ภายหลังการเสวนา ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ บทวิจารณ์วรรณกรรม ระดับมัธยมศึกษา (ชนะเลิศ) นางสาวอัฐกาญจน์ จันทวิบูลย์ ชื่อผลงาน เพราะไร้อ้อมกอด จึงหนาวเหน็บในจนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้” (รองชนะเลิศอันดับ 1) นางสาวนิชานาถ แถมเงิน ชื่อผลงาน ความหวังแห่งประชาธิปไตยในรุ่งสาง และ (รองชนะเลิศอันดับ 2) นายกณิศ เรืองขำ ชื่อผลงาน บทวิจารณ์ สัตว์ขนเหลือง : แด่เหล่าสัตว์ผู้ยึดมั่นในอุปาทาน 4

บทวิจารณ์วรรณกรรม ระดับอุดมศึกษา (ชนะเลิศ) นายวริศ ดาราฉาย ชื่อผลงาน ด้วยพระนามของพระเจ้า เรากำลังกัดกินสิ่งใดในนามของพระองค์ ว่าด้วยศาสนาและผู้คนในรวมบทกวีนิพนธ์กัดกินฉันอีกสักคำสิของสันติพล ยวงใย  (รองชนะเลิศอันดับ 1) นางสาวปทิตตา อินทร์แก้ว ชื่อผลงาน ฝังกลบประเทศไทยในสุสานสยาม และ (รองชนะเลิศอันดับ 2) นายอัศวุธ อุปติ ชื่อผลงาน บทบาท เมียแม่เทพเจ้า ของตุ๊กตายางเจ้าแม่ในศาลตะเคียนใต้ร่มโพธิ์

บทวิจารณ์วรรณกรรม ระดับประชาชน (ชนะเลิศ) นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร ชื่อผลงาน PULSE FICTION: ผัสสะ ความเป็นมนุษย์ และภาวะแปลกปลอมในสิ่งที่คุ้นชิน (รองชนะเลิศอันดับ 1) นายสุไฮมี สะมะแอ ชื่อผลงาน เดฟั่น กับ ประวัติศาสตร์และความทรงจำที่ถูกเล่าผ่านสัญญะ และ (รองชนะเลิศอันดับ 2) นายมิ่งมนัสชน จังหาร ชื่อผลงาน ขออภัยในความไม่สะดวก: วาทกรรมความล้มเหลวคำเตือนหรือคำขอโทษในความผิดพลาด

บทวิจารย์สื่อร่วมสมัย (ไม่จำกัดอายุ) (ชนะเลิศ) นายพชร เพียงพล ชื่อผลงาน The White Tiger : เทพนิยายนายกับบ่าว” (รองชนะเลิศอันดับ 1) นางสาวอินจันทน์ สินธนพรตะวัน ชื่อผลงาน พ้นท้องทะเล ทุ่มเทฝันใฝ่ อยู่ในโลกงาม The Little Mermaid (2023) และ (รองชนะเลิศอันดับ 2) นายกิตติศักดิ์ คงคา ชื่อผลงาน แค่เพื่อนครับเพื่อน ข้อเสนอทางออกของทางแยกสังคมไทยในละครลูกกวาด

จากนั้น นางชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารอบสุดท้าย ทั้ง 4 ประเภท ประเภทละ 10 ผลงาน รวม 40 ผลงาน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับชมบรรยากาศกิจกรรมย้อนหลังได้ที่เพจดวงใจวิจารณ์https://www.facebook.com/duangjaivijarn/videos/3621448514806940