ทึ่ง! จีนค้นพบ “ประตูลับ” กว่า 130 บาน ที่กำแพงเมืองจีน

(ภาพจากทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทียนจิน : ประตูลับของกำแพงเมืองจีนด่านหวงหยากวน ในเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน)

สำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2023 ระบุว่า ทีมวิจัยระบบการป้องกันของกำแพงเมืองจีนค้นพบซากประตูที่ถูกซ่อนอยู่กว่า 130 บานบนกำแพงเมืองจีน

โดยทีมวิจัยสำรวจผ่านการถ่ายภาพต่อเนื่องที่มีความละเอียดเกือบระดับเซนติเมตร จากนั้นนำมาวิเคราะห์ และลงพื้นที่สำรวจประตูลับเพิ่มเติม กระทั่งพบว่า ประตูลับแต่ละบานออกแบบมาให้เข้ากันได้ดีกับภูมิประเทศในแต่ละท้องถิ่น และมีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน

ประตูลับเหล่านี้ถูกใช้เป็นเส้นทางผ่านของทหารสอดแนม ขณะที่บางเส้นทางถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกกำแพงเมืองจีน หรือเพื่อการค้า และการพาณิชย์สมัยโบราณ

ภาพวาดแสดงทหารกำลังป้องกันประตูทางด้านในของประตูที่ซ่อนอยู่ที่กำแพงเมืองจีน (แฟ้มภาพซินหัว)

นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังได้ตรวจสอบจากเอกสารโบราณสมัยราชวงศ์หมิง (ปี 1368-1644) ซึ่งเคยกล่าวถึงประตูลับที่กำแพงเมืองจีน โดยระบุว่า ชนเผ่าเร่ร่อนได้รับอนุญาตให้ใช้งานประตูลับ เพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์ระหว่างภูมิภาคชิงไห่และเหอเท่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำและหญ้าอุดมสมบูรณ์ในห้วงเวลานั้น

จางอวี้คุน ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทียนจิน ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยชี้ว่า การเลี้ยงปศุสัตว์ข้างต้นมีหลักฐานยืนยันเป็นประตูลับขนาดใหญ่บางส่วน ที่สามารถให้ม้าสองตัวเดินผ่านจากทั้งสองทิศทาง ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยพิสูจน์ว่า กำแพงเมืองจีนไม่ได้ปิดสนิท แต่จะ “เปิด” อย่างเป็นระบบ

ก่อนหน้านี้จีนมีการศึกษาเกี่ยวกับทางลับดังกล่าวน้อยมาก ทว่าการค้นพบครั้งใหม่สามารถช่วยนำเสนอกลไกทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์และเด่นชัดของกำแพงเมืองจีน

ทีมวิจัยยังค้นพบประตูทางออกที่ลึกลับที่สุดของเส้นทางลับเหล่านี้ ซึ่งถูกบันทึกไว้โดยเหล่านักวิชาการในสมัยราชวงศ์ถัง ซ่ง หมิง และชิง แต่ไม่เคยมีหลักฐานทางกายภาพของทางออกลับประเภทนี้ปรากฏมาก่อน

ประตูลับที่ซ่อนอยู่ใน Jiankou ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีน ในกรุงปักกิ่ง (แฟ้มภาพซินหัว)

หลี่เจ๋อ หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยอธิบายว่า ประตูทางออกฝั่งที่หันไปทางข้าศึกถูกพรางด้วยอิฐ ส่วนฝั่งที่หันไปทางทหารในกำแพงเมืองจีนถูกสร้างให้เป็นโพรง ทำให้ศัตรูแทบไม่สามารถแยกแยะตำแหน่งของทางออกเมื่อมองจากภายนอก

และหลี่เจ๋อยังชี้อีกว่า เมื่อด่านกำแพงหลักที่อยู่ใกล้เคียงถูกโจมตี ทหารจีนสามารถพังประตูจากด้านในได้เสมือนการทุบเปลือกไข่ และทำการโจมตีแบบสายฟ้าแลบ ซึ่งนับเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีถึงภูมิปัญญาทางการทหารของจีนสมัยโบราณ

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


หมายเหตุ : เนื้อหานี้เรียบเรียงขึ้นจากรายงานในบริการข่าวสารภาษาไทยของสำนักข่าวซินหัว “นักวิจัยจีนพบ ‘ซากประตูลับ’ บนกำแพงเมืองจีน กว่า 130 บาน” เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 11 มกราคม 2566