จอมพล สฤษดิ์ พยายามประจบอะไร? รัชกาลที่ 9 จึงรับสั่งเป็นเรื่องเล็กที่วังจัดการได้เอง

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อ พ.ศ. 2500 ที่เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์

ในหนังสือ หลังบ้านคณะราษฎร์” (สนพ. มติชน, เมษายน 2564) ตอนหนึ่ง ชานนท์ ยอดหงษ์ กล่าวถึง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ขณะนั้นเพิ่งจะรัฐประหารจอมพล ป. พิบูลสงคราม พยายามประจบเอาใจ รัชกาลที่ 9 และเข้าหาราชสำนัก เพราะหวังให้เป็นแรงสนับสนุนทางการเมืองแก่ตนเอง

จนเมื่อ พ.ศ. 2503 ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีหมายกำหนดการจะเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป เป็นเวลา 6 เดือน

การเสด็จครั้งนั้น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริจะนำเอาสัญลักษณ์ความหมายประเทศไปด้วย ในรูปแบบของ “ชุดประจำชาติ” ที่เหมาะกับยุคสมัย เป็นฉลองพระองค์/เสื้อผ้าที่เป็นแบบฉบับและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำชาติไทย สำหรับพระองค์เอง และเป็นเครื่องแต่งกายของข้าราชบริพารหญิงที่ติดตาม

โดยทรงกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องให้ความอบอุ่น, สวยงามโดดเด่น, ร่วมสมัย, ออกแบบตัดเย็บอย่างชาวตะวันตก

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ขณะนั้นเพิ่งจะรัฐประหาร จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้พยายามประจบเอาใจราชสำนัก จึงเสนอให้ห้องเสื้อ คริสเตียน ดิออร์ (Christian Dior) มาออกแบบตัดชุดฉลองพระองค์

แต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิเสธ จอมพล สฤษดิ์ และรับสั่งว่า เป็นเรื่องเล็กที่ภายในวังสามารถจัดการได้เอ [1]

ทว่า พระองค์ได้เชิญเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และปิแอร์ บัลแมง (Pierre Balmain) มาเข้าเฝ้า และร่วมโต๊ะเสวยพระยาหารกลางวัน

ในการนี้ทรงรับสั่งให้บัลแมง ที่มีประสบการณ์ตัดชุดให้หญิงชนชั้นสูงในยุโรปและมาพำนักที่ไทยพอดี เป็นผู้ออกแบบชุดแทน [2] โดยให้ผ้าไหมไทยจากร้านจิม ทอมป์สัน มาตัดเป็นฉลองพระองค์

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เชิงอรรถ :

[1] สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547, น. 89-91

[2] สำนักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 1 พ.ศ. 2493-2502 จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539) น.19


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 21 มิถุนายน 2564