งานบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ทรงสั่งให้ทำพระชฎามหากฐินขึ้นใหม่

ชฎามหากฐิน (ภาพจากหอจดหมายเหตุ)

ทางเว็บไซต์นิตยสารศิลปวัฒนธรรม นำพระราชบันทึกเรื่อง งานพระบรมราชาภิเษก ในหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่ 6 (พิมพ์โดย สนพ.มติชน) นำมาให้อ่านกัน (ตัวสะกดคัดตามต้นฉบับ) ดังนี้

“สั่งทำชฎามหากะฐินใหม่

อนึ่งในค่ำวันนี้ฉันได้สั่งพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล ณ กรุเงทพ. ต่อมาเปนเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี) ทำชฎามหากะฐินให้ฉันใหม่ยอด 1. ที่ต้องสั่งทำใหม่เช่นนี้ เปนของตามเคย, เพราะว่าชฎามหากะฐินยอดเดิมนั้นไม่รับกับหัว, และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ต้องทรงทำของพระองค์เองขึ้นใหม่, ซึ่งใช้ทรงตลอดพระชนมายุและเมื่อสวรรคตก็ทรงพระบรมศพในพระโกษฐ์ไป จนถึงกำหนดจะถวายพระเพลิงจึ่งเปลื้องออกไปยุบเอาทองหล่อพระฉลองพระองค์. ในเวลานั้นกรมสรรพสิทธิ์เปนเสนาบดีกระทรวงวัง, แต่ฉันไว้ใจพระยาอนุรักษ์มากกว่า,  เพราะเขาเปนผู้กำกับช่างสิบหมู่อยู่, ฉันจึ่งได้ยกเอาเหตุที่ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์, ปู่ของพระยาอนุรักษ์, ได้ทรงเปนผู้ทำชฎามหากะฐินของทูลกระหม่อม, เพื่อมอบให้พระยาอนุรักษ์ทำของฉัน…”

สำหรับผู้สนใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ทรงจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเรียกว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร และครั้งที่สองเรียกว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช แล้วทำไมรัชกาลที่ 6 ทรงจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครั้ง? สามารถติดตามอ่านได้ที่ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 วางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อได้ที่ สำนักพิมพ์มติชน