พบกระดูก “ชาวจีน” ใน “ลอนดอนโบราณ” ดินแดนตะวันตกสุดของ “อาณาจักรโรมัน”

ภาพโรงอาบนำ้โรมันในอังกฤษ (Diego Delso) และภาพเขียนลายเส้นสมัยราชวงศ์ชิงเป็นภาพแพทย์ชาวจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

จากรายงานของ The Times สื่ออังกฤษ ระบุว่า มีการค้นพบโครงกระดูกในย่านเสื่อมโทรมและยากจนริมฝั่งแม่น้ำเธมส์ ซึ่งในยุคโรมันรู้จักกันในชื่อ “ลอนดินิอุม” (Londinium) ปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยโครงกระดูกที่พบแสดงให้เห็นว่า พื้นที่แห่งนี้มีคนต่างถิ่นที่มาจากดินแดนตะวันออกสุดอย่าง “จีน” อาศัยอยู่ด้วย

ในการขุดสำรวจสุสานในเซาธ์วอร์ก (Southwark) นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์ซากกระดูก จากลักษณะโครงสร้างของกะโหลกที่ถูกพบ (ไม่ใข่การตรวจสอบดีเอ็นเอ) ก่อนระบุว่าเป็นร่างของชาวแอฟริกา 4 ราย และชาวเอเชียอีก 2 ราย ซึ่งน่าจะเป็น “ชาวจีน” ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 2 ถึง 4

พื้นที่ดังกล่าวในยุคโรมันถือเป็นส่วนที่อยู่ห่างไกลความเจริญมากๆ นักโบราณคดีจึงมองว่า การพบร่างของชาวจีนในดินแดนแห่งนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ ด้วยหลักฐานร่วมสมัยอันเป็นลายลักษณ์อักษรก็ไม่เคยกล่าวถึงชาวจีนในดินแดนแห่งนี้ ทำให้เรื่องนี้เป็นปริศนาที่น่าติดตาม

จากการวิเคราะห์ไอโซโทปซึ่งบรรยายใน Journal of Archaeological Science พบว่า ชาวเอเชียทั้งสองมิได้เกิดในอังกฤษ แต่ไม่มีข้อมูลอื่นใดที่จะสามารถบอกได้นอกเหนือไปจากนั้น ไมว่าจะเป็นเรื่องที่ว่า พวกเขามาจากเมืองจีนเอง หรือจะเป็นผู้เดินทางซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวตะวันออกที่ทยอยอพยพมาทางตะวันตกเป็นรุ่นๆ

 


อ้างอิง :

“Chinese bones rewrite Roman history”. The Times. <http://www.thetimes.co.uk/article/chinese-bones-rewrite-roman-history-67x80j20x>


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 26 กันยายน 2559