พระเทพโมลี (สิน) เจ้าอาวาส “วัดบวรนิเวศวิหาร” เมื่อแรกสถาปนา

วัดบวรนิเวศ พระเทพโมลี (สิน) เจ้าอาวาสองค์แรก
วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งถ่ายจากถนนสิบสามห้าง ราวสมัยรัชกาลที่ 5 (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

พระเทพโมลี (สิน) เจ้าอาวาส “วัดบวรนิเวศวิหาร” เมื่อแรกสถาปนา

สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “วัดใหม่” ขึ้นในที่ปลงศพ “เจ้าจอมมารดาน้อย” ของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี พระอัครชายาของพระองค์

สมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้น ได้ทูลขอ พระเทพโมลี (สิน) วัดมหาธาตุ มาครองวัด โดยเมื่อแรกสถาปนา พระเทพโมลี (สิน) รูปนี้เป็นพระราชาคณะที่พระอริยวงศ์มาแต่รัชกาลที่ 1 ต่อมาในรัชกาลที่ 3 โปรดให้เลื่อนขึ้นเป็นพระเทพโมลี ทั้งนี้ รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชศรัทธาอย่างมาก ได้พระราชทานวอเป็นเครื่องยศเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อมาครอง “วัดใหม่” ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า วัดบวรนิเวศวิหาร” ได้ไม่นาน ท่านก็ได้ทูลลาสึก จากนั้นก็สืบความไม่ได้

ต่อมา จึงได้อัญเชิญทูลกระหม่อมพระ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งทรงผนวชอยู่ที่วัดสมอราย มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ข้อมูลจาก พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561