“ประเพณีคือความเชื่อที่ยังคงอยู่ของผู้วายชนม์, ลัทธิประเพณีนิยมคือความเชื่อที่ตายแล้วของผู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่”

คณะละครสยาม ภาพถ่ายราวปี ค.ศ. 1900 จากหนังสือ The Country and People of Siam โดย Karl Döhring

“ประเพณีคือความเชื่อที่ยังคงอยู่ของผู้วายชนม์, ลัทธิประเพณีนิยมคือความเชื่อที่ตายแล้วของผู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ และผมคิดว่าผมควรจะเสริมสักนิดว่า ลัทธิประเพณีนิยมเป็นสิ่งที่ทำให้ประเพณีเสื่อมเสียชื่อ นักปฏิรูปทุกยุคสมัยไม่ว่าจะในทางการเมือง ศาสนาหรือวรรณกรรม ต่างต่อต้านระบอบเผด็จการของผู้ที่ตายไปแล้ว เพื่อการนั้นพวกเขาจึงเรียกร้องให้นำเอาการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้ามาแทนที่ประเพณี”

-ยาโรสลาฟ แพลิแกน (Jaroslav Pelikan) อดีตนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา, เทววิทยาคริสเตียน และประวัติศาสตร์ปัญญาชนยุคกลาง แห่งมหาวิทยาลัยเยล กล่าวใน The Vindication of Tradition: 1983 Jefferson Lecture in the Humanities