เปรียบ “ล้านนา” คือเพชรยอดมงกุฎของ “สยาม” วาทกรรมยอมรับ รวมเป็น “ไทย” เดียวกัน (คลิป)

เมื่อได้ “พื้นที่” จำต้องได้ “คน” 

สยามจึงจำเป็นต้องดำเนินนโยบายพัฒนาความเจริญให้ล้านนาในทุก ๆ มิติ เพื่อรวมให้เป็นชาติหนึ่งเดียว อันนำมาสู่การจำกัดอำนาจของเจ้านายล้านนา ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ

ความเจริญในเชียงใหม่มีมากถึงขั้นว่าชาวต่างชาติยกย่องว่าเชียงใหม่เจริญกว่าบางเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ เสียอีก และถูกตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ “ศรีเชียงใหม่” ความว่า “Diamond of Siam” อันแสดงให้เห็นถึงการยอมรับว่าเชียงใหม่คือส่วนหนึ่งของสยาม

แม้จะรวมกันเป็นชาติ แต่หลังปฏิวัติ 2475 ยังเกิดความระแวงว่า ล้านนาไม่ต้องการรวมกับสยาม เพราะยังมีเจ้าประเทศราชปกครองอยู่บางเมือง แล้วล้านนายังไม่ผนวกเข้ากับสยามอีกหรือ? แล้วประเด็นใดที่ผู้เขียนหนังสือ “เปิดแผนยึดล้านนา” มองว่า สยามผนวกล้านนาโดยสมบูรณ์?