ครบรอบ 41 ปี การจากไปของ “เอลวิส เพรสลีย์”

ครบรอบ 41 ปี การจากไปของ “เอลวิส เพรสลีย์” วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

ครบรอบ 41 ปี การจากไปของ "เอลวิส เพรสลีย์"

ครบรอบ 41 ปี การจากไปของ "เอลวิส เพรสลีย์"

โพสต์โดย Silapawattanatham – ศิลปวัฒนธรรม เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018