“มูสัง” คือ “อีเห็น” ชาวใต้ออกเสียงเป็น มูสัง

“มูสัง” หรือ “อีเห็น” (Paradoxurus hermaphroditus) ภาพโดย Praveenp (Own work), via Wikimedia Commons

“…อีเห็น คำมลายูว่า มูซัง (musang) ชาวใต้ออกเสียงเป็น มูสัง สัตว์ชนิดนี้ตระกูลเดียวกับชะมดและพังพอน ลำตัวเรียวยาว ขาสั้น หางยาว ปากแหลมยาว ชอบหากินในเวลากลางคืน

นอกจากนี้ยังมีคำว่า มูสังแหย้ว หรือสังแหย้ว หมายถึงแมวตัวโต อายุมาก ภาคกลางเรียกว่า แมวคราว สัตว์อีกชนิดหนึ่งคือกระจง คำมลายูว่า กันจิล (kancil) รูปร่างคล้ายกวางตัวเล็กๆ ไม่มีเขา ตัวผู้มีเขี้ยวแหลมคม

นิทานพื้นบ้านของมาเลเซีย และไทยมุสลิมชายแดนภาคใต้มักให้กระจงมีนิสัยฉลาดแกมโกง เอาเปรียบผู้อื่น กระจงในภาษามลายูจึงหมายถึงผู้มีนิสัยดังกล่าวด้วย…”


คัดความส่วนหนึ่งจากบทความ “คำมลายู ในภาษาถิ่นใต้” โดย ประพนธ์ เรืองณรงค์ ใน ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ กรกฎาคม 2552