ภาพตลาดเพชรบุรี พ.ศ. 2480 เมื่อคณะนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพฯ เที่ยวชมเมืองเพชรบุรี

คณะนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพฯ เที่ยวชมเมืองเพชรบุรี พ.ศ. 2480

พบภาพตลาดเพชรบุรี พ.ศ. 2480 คำบรรยายเดิมไม่มี ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.. 2475 คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น หัวเมืองที่ได้รับความนิยมจะอยู่ในเส้นทางที่มีทางรถไฟและไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก เช่น พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และเพชรบุรี โดยเฉพาะเมืองเพชรบุรีนั้นเป็นเมืองตากอากาศของพระมหากษัตริย์และชนชั้นสูงมาแต่เดิม ด้วยภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ และภูมิสถานต่างๆ ทำให้ผู้คนยังคงนิยมเดินทางมาเยือนที่นี่อยู่เสมอมา

ภาพตลาดเพชรบุรีชุดนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.. 2480 คณะนักท่องเที่ยวได้ใช้รถจักรยานสามล้อรับจ้างเป็นพาหนะในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้

1. ทิวทัศน์บนสะพานพระจอมเกล้าข้ามแม่นํ้าเพชรบุรี แลเห็นพระนครคีรี (เขาวัง)

screen-shot-2016-12-02-at-11-34-37-am
1. ทิวทัศน์บนสะพานพระจอมเกล้าข้ามแม่นํ้าเพชรบุรี แลเห็นพระนครคีรี (เขาวัง)

2. สะพานรถไฟข้ามแม่นํ้าเพชรบุรี

screen-shot-2016-12-02-at-11-35-29-am
2. สะพานรถไฟข้ามแม่นํ้าเพชรบุรี

3. ตลาดเพชรบุรี บริเวณถนนพานิชเจริญ

screen-shot-2016-12-02-at-11-36-25-am
3. ตลาดเพชรบุรี บริเวณถนนพานิชเจริญ

4. ถนนดำเนินเกษม แลเห็นพระปรางค์ 5 ยอด (เพิ่งบูรณะเสร็จและมีการสมโภชในปีนั้น)

screen-shot-2016-12-02-at-11-38-37-am
4. ถนนดำเนินเกษม แลเห็นพระปรางค์ 5 ยอด (เพิ่งบูรณะเสร็จและมีการสมโภชในปีนั้น)

5. แม่ค้าขายข้าวเกรียบงาเมืองเพชรบุรี

screen-shot-2016-12-02-at-11-39-39-am
5. แม่ค้าขายข้าวเกรียบงาเมืองเพชรบุรี

ข้าวเกรียบงาเมืองเพชรบุรีเป็นของฝากที่ขึ้นชื่ออยู่มากในอดีต ด้วยวัตถุดิบที่ดี คือ นํ้าตาลโตนด อีกทั้งง่ายและสะดวกในการพกพาเมื่อเดินทาง จึงทำให้เป็นของฝากจากเมืองเพชรบุรีหนึ่งเดียวที่ผู้มาเยือนนิยมซื้อหากันในอดีต ดังปรากฏในเพลงนิราศรักนครปฐม ของ ไพรวัลย์ ลูกเพชร ที่มีเนื้อหากล่าวถึงการนำข้าวเกรียบงาเมืองเพชรบุรีไปฝากคนรักที่อยู่ต่างถิ่น ปัจจุบันนี้ข้าวเกรียบงามีความนิยมลดลงเนื่องจากมีราคาสูงเพราะวัตถุดิบแพงขึ้นและความยุ่งยากในกรรมวิธีการผลิต ผู้ประกอบการขนมเมืองเพชรบุรีจึงหันไปทำผลิตภัณฑ์ของฝากอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมมากกว่า เช่น ขนมหม้อแกง ทองหยอด ฝอยทอง ฯลฯ

6. คณะนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพฯ นั่งสามล้อแบบพ่วงข้าง

screen-shot-2016-12-02-at-11-40-51-am
6. คณะนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพฯ นั่งสามล้อแบบพ่วงข้าง

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559