“คนไท” ลี้ภัยในเมืองไทย

AFP PHOTO

ภาพถ่ายเมื่อเดือนกันยายน 1975 (พ.ศ. 2518) เป็นภาพ “ชาวไทดำ” (หรือที่คนไทยในประเทศไทยมักเรียกว่าชาวลาวโซ่ง) ลี้ภัยสงครามกลางเมืองจากประเทศลาวเข้ามาพักในค่ายผู้อพยพในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

ชาวไทดำเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีประเทศของตนเอง มีถิ่นอาศัยกระจัดกระจายอยู่ในแถบอุษาคเนย์ ตั้งแต่เดืยนเบียนฟู ใน เวียดนาม (ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรกรากดั้งเดิมในอุษาคเนย์ของชาวไท) ลาว จีน และไทย

ทั้งนี้ ลาวตกอยู่ภายใต้สงครามกลางเมืองหลังได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศส แต่ภายในได้เกิดการแย่งชิงอำนาจระหว่างฝ่ายซ้าย และฝ่ายขวา ซึ่งสุดท้ายเป็นฝ่ายซ้ายที่ได้ชัยชนะ นำไปสู่การสิ้นสุดของสถาบันกษัตริย์ในลาว