งาน “วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี” 9 ธันวาคม 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี” วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง รวมถึงพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พิธีบวงสรวงถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนต่าง ๆ

และขอเชิญชมนิทรรศการใหม่ เรื่อง “ประพาสเวียงพิงค์” ซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายและคำบรรยาย ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเชียงใหม่และหัวเมืองเหนือ ณ อาคารรัศมีทัศนา ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์

เปิดบริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. เดือนธันวาคมนี้ปิดวันที่ 10, 17 และ 31 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-299-175 หรือที่เพจ CU Art Culture