“เปิดแผน ยึดล้านนา” เปิดวงเสวนา “แผนสยามยึดล้านนา”

เปิดแผนยึดล้านนา

“เปิดแผน ยึดล้านนา”

ในมโนคติการรับรู้เกี่ยวกับการปกครอบแบบอำนาจรวมศูนย์ที่เรียกว่าระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” นั้น เป็นเพียงการรับรู้แค่ด้านเดียวในประวัติศาสตร์

กล่าวคือ ในกรณีของล้านนา สยามพยายามรวมอำนาจไว้ที่กรุงเทพฯ ซึ่งดูเหมือนว่าจะประสบผลสำเร็จ ภายหลังปราบกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ และการนำเสนอประวัติศาสตร์ล้านนามักหยุดลงเพียงเท่านี้

อย่างไรก็ตามการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์และรัฐชาติสมัยใหม่ให้เกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางสังคมรูปแบบอื่นๆ…

หนังสือ “เปิดแผน ยึดล้านนา” เขียนโดย ผศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว ปรับปรุงมาจาก ดุษฎีนิพนธ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “รัฐสยามกับล้านนา พ.ศ.2417-2476” ข้อมูลจากงานวิจัยสู่หนังสือเล่มนี้ ที่นำเสนอกลยุทธ์และนโยบายของสยามที่ใช้ “กลืน” และ “ยึด” ล้านนา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผู้คนซึ่งเป็นผลสะท้อนกลับจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นความพยายามที่จะนำเสนออีกด้านหนึ่งของประวัติศาสตร์ให้เป็นประเด็นที่ใหญ่และน่าสนใจอย่างยิ่ง…

เปิดวงเสวนา “แผนสยามยึดล้านนา”

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “แผนสยามยึดล้านนา” โดย รศ.ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เขียน “เปิดแผน ยึดล้านนา”
เอกภัทร เชิดธรรมธร ดำเนินการเสวนา วันพฤหัสที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องโถง มติชนอคาเดมี (งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เพื่อการจัดเตรียมที่นั่งและอาหารว่าง หรือเอกสารอื่นๆ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 0 2580 0021-40 ต่อ 1206, 1220 หรือ inbox ชื่อ-นามสกุล เข้ามาที่เพจ Silapawattanatham – ศิลปวัฒนธรรม