“โบราณสถานเสื่อมค่า ถ้าขาดจิตสํานึก” เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายขนย้ายสิ่งของออกไปจากเขตโบราณสถานวัดนางคำ

จากกรณีที่มีประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโบราณสถานวัดนางคำ นอกเกาะเมือง ฝั่งอโยธยา ได้นำสิ่งของเครื่องใช้นำไปทิ้ง จนมีสภาพรกรุงรัง สกปรกทำให้โบราณสถานเสื่อมค่า อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการแจ้งให้ประชนชนที่กระทำการดังกล่าวทราบถึงสิ่งที่ไม่ควรกระทำและมีบทลงโทษตามกฎหมาย และให้รีบดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกไปจากพื้นที่โบราณสถาน ซึ่งก็ไม่เป็นผล

ดังนั้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ เข้าไปดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกไปจากเขตโบราณสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชนที่อยู่เคียงต่อไป

ดำเนินการขนย้ายสิ่งของออกไปจากเขตโบราณสถานเป็นที่เรียบร้อย

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา]