ไทยเสนอ “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ” สู่มรดกโลก

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (ภาพจากเฟซบุ๊กอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่าน ถึงการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพสู่มรดกโลก ระหว่างลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์

คณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ “เม่ืองโบราณศรีเทพ” แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างผลักดันเรื่องงานด้านวิชาการผ่านกระทรวงวัฒนธรรม หลังเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกแล้ว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (ภาพจากเฟซบุ๊กอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (ภาพจากเฟซบุ๊กอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ)

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวปิดท้ายว่า ระหว่างรอมรดกโลกมาสำรวจเพื่อรอการพิจารณาประกาศขึ้นเป็นมรดกโลก ต้องมีการเตรียมข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ค่อนข้างมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ และเมืองศรีเทพมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด


ที่มา 

“ดันเมืองโบราณศรีเทพสู่มรดกโลก”. หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ