ลาวเสนอ ‘ทุ่งไหหิน’ เป็น ‘มรดกโลก’

เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา สื่อข่าวสารและสังคมออนไลน์ประเทศลาว Tholakhong และ Laos Update รายงานข่าวรัฐบาลลาวเตรียมเสนอ “ทุ่งไหหิน” แหล่งโบราณคดีสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ตอนเหนือของประเทศลาว เป็นมรดกโลก

รายงานข่าวระบุว่า กรมมรดก กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป.ลาว ได้จัดทำเอกสารการนำเสนอทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง เป็นมรดกโลกแห่งที่ 3 ของประเทศลาว โดยมีการนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการระดับชาติพื่อมรดกโลก ที่นครหลวงเวียงจัน เพื่อลงมติรับรอง แล้วเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ลงนามอย่างเป็นทางการในนามรัฐบาล สปป.ลาว ก่อนส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการมรดกโลก องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส