“กุมารี” เทพเจ้า ความเชื่อกับการละเมิดสิทธิเด็ก

กุมารีองค์ใหม่ (ภาพจาก AFP PHOTO / PRAKASH MATHEMA)

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 นักบวชชาวฮินดูในเนปาลทำพิธีตั้งเด็กหญิง อายุ 3 ขวบเป็นกุมารีแห่งกาฏมาณฑุ คนใหม่

แม้ว่าเนปาลจะล้มเลิกระบอบกษัตริย์ไปตั้งแต่ปี 2551 แต่ประเพณีตั้งกุมารีแห่งสามเมือง ได้แก่ กาฏมาณฑุ ปาทาน และพักตปุระ ยังคงมีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าให้เป็นสามเทพคุ้มครองกษัตริย์ ขณะที่กลุ่มสิทธิเด็กไม่เห็นด้วยกับการพรากเด็กมาจากครอบครัว ในปีเดียวกันนั้น ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งกุมารีได้รับการศึกษาในวัง และทำข้อสอบเหมือนเด็กอื่นๆ ด้วย

“กุมารี” เทพเจ้าในร่างของเด็กหญิงก่อนมีระดู เทพเจ้าของชาวเนปาลซึ่งได้รับการนับถือจากทั้งชาวฮินดูและชาวพุทธ ขณะเดียวกันเด็กสาวผู้เป็นกุมารีก็เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มาจากวรรณะศากยะ (ระบบวรรณะเฉพาะถิ่นในเนปาล) ในชุมชนชาวเนวาร์ (Newar) ซึ่งเชื่อกันว่าสืบเชื้อสายมาจากตระกูลศากยะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ชาวฮินดูเชื่อว่า กุมารีคือร่างประทับของเจ้าแม่ทุรคา

เด็กสาวที่ได้รับการเลือกมีอายุน้อยตั้งแต่ 2-3 ขวบ ต้องมีลักษณะครบ 32 ประการของพระโพธิสัตว์ ต้องตรวจร่างกายว่าไม่มีตำหนิ รอยแผลใดๆ และถูกตรวจสอบดวงชะตา จะถูกกักตัวอยู่ในวิหารจนกว่าจะถึงวัยมีระดู การเดินทางจะต้องถูกแบกหามตลอดเวลา เนื่องจากห้ามนำเท้าสัมผัสกับพื้น จะมีโอกาสได้ออกจากวิหารเฉพาะเมื่อมีศาสนพิธีสำคัญเท่านั้น

มีความเชื่อกันว่า หากกุมารีได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือหากเธอร้องไห้ หรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียว เมื่อนั้นจะเกิดภัยพิบัติขึ้นกับประเทศ การทำให้เธอกับสู่ภาวะสมดุลถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

เข้าถึงยุคสาธารณรัฐ ผู้นำรัฐบาลก็ยังต้องได้รับพรจากกุมารี มิเช่นนั้น อาจเกิดหายนะกับรัฐบาลนั้นๆ นอกจากนี้ รัฐบาลที่ไม่ได้รับพรจากกุมารียังถูกมองว่าไม่มีความชอบธรรม และต้องประสบกับความล้มเหลวในท้ายที่สุด

เมื่อกุมารีเริ่มเติบใหญ่ถึงวัยเจริญพันธุ์ ก่อนถึงการมีระดูเป็นครั้งแรกเธอจะถูกปลดจากตำแหน่งและไปใช้ชีวิตอย่างหญิงสาวธรรมดา เมื่อกุมารีพ้นจากตำแหน่งการมีวิถีชีวิตที่ต่างไปจากมนุษย์ปกติเป็นเวลาหลายปี สร้างความลำบากให้กับกุมารีวัยเกษียณที่จะต้องมาเริ่มหัดเดิน เรียนรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นใหม่ในช่วงวัยรุ่น


อ้างอิง:

  1. “ทั้งดีใจและเสียใจ พ่ออุ้มลูกสาว 3 ขวบไปส่งเป็นเทพธิดากุมารี…ต้องจากกัน”. ข่าวสด. https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_536360

2. “The Living Goddess of Nepal”. History Today. <http://www.historytoday.com/isabella-tree/living-goddess-nepal>

3. “This 7-Year-Old Nepali Girl Is Worshipped as a Living Goddess on Earth”. abc News. <http://abcnews.go.com/International/year-nepali-girl-worshiped-living-goddess-earth/story?id=41803837>