มหาปิยราชธิดาแห่งราชสำนักสยาม

ศิลปวัฒธรรม ฉบับกุมภาพันธ์ 2566 ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความรัก ด้วยเรื่องราวของ “มหาปิยราชธิดาแห่งราชสำนักสยาม” ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เจ้านายหญิงพระองค์ใดบ้างที่ทรงอยู่ในสถานะเช่นนั้น

  • เจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาทิพ และเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพ จากพระราชธิดา สู่พระอัครมเหสี โดย รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ
  • กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ปิยราชธิดาในรัชกาลที่ 3 โดย ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี “ลูกคู่ทุกข์คู่ยาก” ในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง โดย ผศ.ดร. นนทพร อยู่มั่งมี

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • ภาพชีวิตนางจินตะหรา ผู้ตกเป็นทาสรักอิเหนา
  • สืบประวัติ “อักษรไทย” ในแบบเรียนโบราณ

สั่งซื้อฉบับนี้-สมัครสมาชิกรายปี