“ประเทศนี้เป็นของราษฎร” : ความทรงจำของ “เยาวรุ่น” เมื่อ 90 ปีก่อน

มิถุนายน 2565 ครบรอบ 90 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

“ศิลปวัฒนธรรม” ฉบับเดือนมิถุนายน จึงรวบรวมประวัติศาสตร์ “ประชาธิปไตย” ของไทย ตั้งแต่ เหตุจูงใจนักเรียนนายร้อย? ให้มีส่วนร่วมในการปฏิวัติ ความทรงจำของเยาวชนคนหนุ่มสาวกับเหตุการณ์วันที่ 24 มิถุนายน และที่มาความหมายของ การฝัง “หมุดคณะราษฎร” เพื่อเป็นอนุสรณ์

ในบทความเด่นในฉบับ

  • “ประเทศนี้เป็นของราษฎร” : ความทรงจำของ “เยาวรุ่น” เมื่อ 90 ปีก่อน
  • อ่านความหมาย “หมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ” สมัยคณะราษฎร
  • นักเรียนนายร้อยรุ่น 2474 กับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  • หลักเมืองนครบาล : แนวคิด-รูปแบบ สู่ศิลปะ-สถาปัตยกรรมหลักเมืองสมัยใหม่
  • “ลูกจีน” เจ้าสังเวียนมวยไทย