อนุสรณ์กรมหลวงชุมพรฯ กับการเปลี่ยนแปลงการระลึกถึงในกองทัพเรือ

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565 ชวนติดตามเรื่องราว “กรมหลวงชุมพรฯ” ที่ได้รับการเชิดชู ยกย่อง ในมิติต่างๆ ตั้งแต่ บิดาแห่งทหารเรือไทย, เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ และหมอพร ฯลฯ จากงานเขียนเล่าประวัติของพระองค์ และการสร้างอนุสรณ์ระลึกถึงพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงตามบริบทประวัติศาสตร์แต่ละช่วงเวลา

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • เบื้องหลังเหตุการณ์พระเมรุ ในการพระราชทานเพลิงพระศพ กรมหลวงเพชรบุรีฯ
  • การจากไปของช้างบรรณาการ จุดสิ้นสุดสายสัมพันธ์ไทย-นโปเลียน
  • อาลัย 3 นักประวัติศาสตร์ชั้นครู
  • ภาษาในบทเพลงเพื่อชีวิตของ จิตร ภูมิศักดิ์