เพลงยาวชาวกรุงเก่า : คำบอกเล่า “ความหลัง” ครั้งเสียกรุง

เมษายน 2310 เดือนปีที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมขอนำเสนอเรื่องกรุงศรีอยุธยาจากบันทึกของคนกรุงศรีอยุธยา ที่แม้จะผ่านมา 200 กว่าปี หากเรื่องราวและกลิ่นอายของเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยังคงไม่จางไปจากใจผู้คน

พร้อมบทความน่าสนใจอื่น ๆ

  • การเดินทางของกองทัพพม่าสู่ค่ายวัดทุ่งประเชด-ปากกราน
  • ภาพอานุภาพในรัชกาลที่ 5 จุดยืนของสยามยามวิกฤติ
  • ศัพท์มหาชาติคำหลวง ผลงานที่ถูกลืมของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย)
  • ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ไม่ใช่นวัตกรรมอาหารสมัย จอมพล ป.