เรื่องของ “พิพิธภัณฑ์” ไทย สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนมีนาคม 2565 เชิญชวนติดตามเรื่องราวของ “มิวเซียม” ฝรั่ง เข้ามาในเมืองไทยเมื่อไร จนเกิดศัพท์คำใหม่อย่าง “พิพิธภัณฑ์”

ทำไมจึงเรียก “มิวเซียม” ว่า “พิพิธภัณฑ์” และการประเดิมกิจการพิพิธภัณฑ์ด้วยการส่งข้าวของร่วมงานพิพิธภัณฑ์นานาชาติที่ลอนดอนและปารีส จนถึงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้คนไทยเข้าชม

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ กับการเสด็จประพาสเมืองท่าฝั่งทะเลตะวันออก
  • เมื่อสยามประกันเอกราชตนเอง กับการจัดระเบียบโลกใหม่
  • ประวัติวรรณกรรม “อิเหนา” ฉบับไทยและฉบับพม่า
  • ไป๋จวีอี้ มหากวีของปวงชนจีน