จอมพล สฤษดิ์ กับภาพลักษณ์ เมื่อ “ขวัญใจ” กลายเป็น “ตัวร้าย”

ศิลปวัฒนธรรม ขึ้นปีที่ 43 ขอบคุณแฟนคลับที่เป็นแรงสนับสนุนกันเรื่อยมา ฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ ต้อนรับการเปิดประเทศ เปิดเผยข้อมูลเรื่องราวของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ภาพลักษณ์ในวันนี้คือ “ผู้นำเผด็จการทางการเมือง”

แต่ครั้งในอดีต จอมพล สฤษดิ์เคยเป็น “ขวัญใจมหาชน” เจ้าของวลีดัง “แล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ” ที่ใคร ๆ คาดหวังว่าจะเป็นผู้นำการเมืองไทยสู่ประชาธิปไตย ก่อนที่ จอมพล สฤษดิ์จะเลือกเดินถนนเผด็จการ ด้วยการยึดอำนาจ “ปฏิวัติ 20 ตุลาฯ”

พร้อมบทความน่าสนใจอื่น ๆ

  • จาก “สะดือแผ่นดิน” สู่ “ศีรษะแผ่นดิน” คติโพธิบัลลังก์จากอยุธยาสู่ต้นรัตนโกสินทร์
  • พุทธประวัติในศิลปะคันธาระ จากประติมากรรมในปากีสถาน
  • ตามหาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าศรีสวัสดิ์ “องค์จริง” หายไปไหน?
  • ธเนศ วงศ์ยานนาวา ถาม “จะโดดเดี่ยวและเหงาหรือไม่?”