นระ 2475 ลาเวที ทิ้งชั่วดี ประดับไว้ในโลก ดวงหน้าสุดท้ายและอนุสาวรีย์ 3 ผู้นำคณะราษฎร

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมิถุนายน 2564

นระ 2475 ดวงหน้าสุดท้ายของ 3 ผู้นำคณะราษฎร

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมิถุนายน 2564 รำลึกการสถาปนา “ระบอบประชาธิปไตย” กับปัจฉิมกาล 3 ผู้นำสำคัญคณะราษฎร บทความโดย นริศ จรัสจรรยาวงศ์

พระยาพหลพลพยุหเสนา-ผู้นำคณะราษฎร หัวหน้าคณะปฏิวัติคนแรกและคนเดียวที่ยากจนผิดปกติ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม, ปรีดี พนมยงค์ มือซ้าย-ขวาพระยาพหลฯ ที่ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ ด้วยเหตุทางการเมืองจนวันที่ถึงแก่อสัญกรรม และคำพูดสุดท้ายถึง “ประชาธิปไตย” ของร่วมกันสร้างขึ้นมา

รวมทั้งบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ เสด็จประพาสยุโรป กับการเมืองสยาม หลัง 2475
  • ฉากมรณกรรมของหมื่นด้งนคร ในยวนพ่ายโคลงดั้น
  • บันทึกถึง “ผี” ในวรรณคดีของสุนทรภู่
  • ข้างสำรับเมียนมา อาหารพม่ามีสีสันเพราะอะไร