อธิบายว่าด้วยเรื่อง “พระภรรยาเจ้า”

อธิบายเรื่อง “พระภรรยาเจ้า” ผู้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดิน ช่วยแบ่งเบาพระราชภาระบ้านเมือง ฯลฯ

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤษภาคม 2564 ชวนท่านผู้อ่านติดตามอ่าน อธิบายว่าด้วยเรื่อง “พระภรรยาเจ้า” โดย รศ.นพ.จิรวัฒน์ อุตตมะกุล

เจาะลึกเรื่องราว “พระภรรยาเจ้า” ในราชสำนักฝ่ายใน ผู้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดิน ช่วยแบ่งเบาพระราชภาระบ้านเมือง ฯลฯ

“พระภรรยาเจ้า” ที่มี “ฐานันดรศักดิ์” ตามชาติกำเนิด และการแต่งตั้งเช่นเดียวกับขุนนางฝ่ายหน้า

“พระภรรยาเจ้า” ที่เป็นคำเรียกต่างๆ เช่น พระมเหสี, สมเด็จพระนางเธอ,พระบรมราชินีนาถ, พระราชายา ฯลฯ และการสถาปนา “สามัญชน” ให้ดำรงพระฐานันดรศักดิ์แห่งพระมเหสี ซึ่งเกี่ยวข้อง แปลงเปลี่ยนไปตามบริบทของบ้านเมืองในช่วงนั้น

และบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • ตามหาภาพแรก รัชกาลที่ 4 ทฤษฎีแนะนำตัวด้วยรูปภาพ
  • เมื่อ “หมอสมิท” เจ้าของกิจการพิมพ์ในสยาม เล่าเรื่องตัวเอง
  • ชาวจีนกับปัญหาพื้นที่เมือง สมัยรัชกาลที่ 5
  • ภูเทิง : The Call of The Far Away Hill