อนุสรณ์งานศพ คณะ “เก๊กเหม็ง” สยาม ร.ศ. 130

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกุมภาพันธ์ 2564

หนังสืออนุสรณ์ คณะ “เก๊กเหม็ง” สยาม ร.ศ. 130 ความพยายาม “ปฏิวัติ” ครั้งแรกของไทย

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เชิญท่านติดตามเรื่องราวของ “คณะ ร.ศ. 130” เกิดอะไรกับการพยายาม “ปฏิวัติ” ครั้งแรกของไทย

ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เช้าวันที่ “ความแตก” ที่ชวนสงสัย, แกะดำชาว คณะ ร.ศ. 130, การพระราชทานอภัยโทษ ฯลฯ

จากบันทึกของพวกเขา และทายาท แม้ว่า คณะ ร.ศ. 130 จะทำการไม่สำเร็จ แต่ก็เป็น “อิฐก้อนแรก” ของประชาธิปไตยไทย ที่ส่งต่ออุดมการณ์ให้แก่คณะราษฎร 2475

พร้อมติดตามบทความน่าสนใจอื่น ๆ

  • สีกุก ไม่ใช่ค่ายใหญ่มังมหานรธา!
  • แผนการต้านญี่ปุ่นของ “สันติบาลใต้ดิน”
  • โรคระบาดกับจำนวนประชากรไทยในอดีต
  • เบื้องหลัง “สงครามฝิ่น” ฝรั่งล่วงหน้าจีน 1 ก้าวเสมอ