“เวลาอย่างใหม่” กับระบบราชไทยสมัยรัชกาลที่ 5

ก้าวสู่ปีที่ 42 ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 ชวนติดตาม “การใช้เวลาแบบใหม่” เครื่องมือหนึ่ง เมื่อรัชกาลที่ 5 โปรดให้ยกเลิกระบบราชการแบบจัตุสดมภ์ เปลี่ยนมาใช้ระบบราชการแบบใหม่

ระบบเวลาที่ว่า เริ่มใช้ในปี 2432 โดยใช้ “ปฏิทินสุริยคติระบบเกรกอเรียน” แทนปฏิทินจันทรคติในระบบราชการ ใช้ชื่อวันเดือนอย่างใหม่ตามราศีของเดือนนั้น ใช้วันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ ใช้ศักราชใหม่ที่เรียกว่า “รัตนโกสินทรศก” ใช้ “นาฬิกากล” มากำกับการทำงานด้วย ใช้ “วันอาทิตย์” เป็นวันหยุดแทน “วันพระ” ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสร้างความเปลี่ยนแปลง, ผลกระทบกับการปฏิรูประบบราชการอย่างไร

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • แผนแม่บทรถไฟญี่ปุ่น สายเอเชีย จีน-ไทย สมัยสงครามโลก ที่สาบสูญ
  • นักเรียนนายร้อย 2474 กับการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
  • ข้างสำรับลาว : ชาวบ้านกับชาววังก็คือกัน!
  • ยืนยันอีกครั้ง “เศียรใหญ่” คือ “พระศรีสรรเพชญ์”