ค้นหาสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ก้าวสู่ปีที่ ๔๑ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ชวนค้นหาสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่เดิมมักถกเถียงกันว่าระหว่าง ๓ วัด คือ วัดวรเชษฐาราม (วัดวรเชษฐ์ในเกาะ) – วัดวรเชตุเทพบำรุง (วัดวรเชษฐ์นอกเกาะ) หรือวัดสพสวรรค์

หากครั้งนี้ “ข้อมูลใหม่” ที่พบมาจาก “เอกสารเก่า” ที่มีอยู่เดิม แต่ด้วย “การอ่านด้วยมุมมองใหม่” มุมมองใหม่ที่ถี่ถ้วน ที่ไม่ละเลยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย และไม่หมกมุ่นกับข้อคิดเห็นเก่าๆ

ทำให้เห็นว่างานพระบรมศพที่มีคนเรือนหมื่นเรือนแสนไปร่วมงาน วัดทั้งสามข้างต้น บางแห่งรับรองแขกไม่พอ บ้างก็ขาดความน่าจะเป็น แต่วัดไหนกันแน่?

และบทความน่าสนใจอื่น
• ๑๐๑ ปี ดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตยของรัชกาลที่ ๖
• เส้นทางรถไฟ “สายนิรนาม” ที่ไม่อยู่ในประวัติรถไฟไทย
• ไม่มีจิ๋น ไม่มีจีน : ตำนานจิ๋นซีฮ่องเต้จากบันทึกโบราณ
• บัน หง่าว – บัน โจย เงื้อก ขนมเซ่นไหว้บรรพชนเวียดนาม