เหรียญที่ระลึกและพระพุทธรูป กับการปฏิวัติสยาม 2475

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับตุลาคม 2563 รวบรวมวิเคราะห์เรื่องราวของเหรียญพระเครื่อง เหรียญที่ระลึก และพระพุทธรูป ที่สัมพันธ์กับการเมืองในช่วงทศวรรษ 2470-80 หลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น “เหรียญพระแก้วมรกต” ที่รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง และเมื่อบ้านเมืองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรก็สร้าง “เหรียญพระราชทานรัฐธรรมนูญ” ขณะที่ส่วนภูมิภาค หลายพื้นที่ก็จัดทำเหรียญเฉพาะท้องถิ่นตนเอง

แต่ละเหรียญนอกจากสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวาระสำคัญของประเทศ แล้วยังสื่อ และสะท้อนเจตนารมณ์อื่นๆ ของผู้สร้างอีกด้วย

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • เบน แอนเดอร์สัน กับ “ชุมชนจินตกรรม” และ บ้านเมืองของเราลงแดง”
  • อำนาจและชาติในความคิดทางการเมืองของ เบน แอนเดอร์สัน
  • เปิดเอกสารหายาก เมืองไทยสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • มองรัตนโกสินทร์ผ่านฉากสุโขทัย ในเรื่องนางนพมาศ