ห่าลง และวงศ์พระอภัย เรื่องโรคระบาดในวรรณกรรมของสุนทรภู่

ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 เชิญชวนท่านมาอ่าน โรคภัย ไข้ระบาด ในวรรณกรรมของสุนทรภู่กวี 4 แผ่นดิน ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 4 บ้านเมืองผ่าน “โรคภัย” อะไร, อย่างไร มาบ้าง

ในพระอภัยมณี, นิราศเมืองแกลง, รำพันพิลาป ฯลฯ และการระบาดของโรคอหิวาต์ เมื่อ 200 ปีที่แล้วใน พ.ศ. 2363

เมื่อคนส่วนใหญ่ขณะนั้นเชื่อว่า “ผี” ทำให้เกิดโรคระบาด ใน “พระราชพิธีอาพาธพินาศ” รัฐจึงใช้ปืนใหญ่ยิงไล่ผี ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งขัดแย้งกับธรรมเนียมเดิม ที่ยิงปืนใหญ่ในพิธีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เพื่อแสดงไมตรีจิต

แล้วธรรมเนียมใหม่ ยิงปืนใหญ่ไล่ผี มีพัฒนาการมาอย่างไร 

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • ประวัติลับหลัง “ท่านผู้นำ” ในสงครามมหาเอชียบูรพา
  • ข้างหลังภาพ “คณะราษฎร” ณ กรุงปารีส
  • ฟ้าทลายโจร สมุนไพรยามยาก