เมื่อพระสยามเทวาธิราชทรงปราบกบฏบวรเดช

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนเมษายน 2563 เชิญท่านมาติดตามอ่าน “พระสยามเทวาธิราช” เทพยดาคู่บ้านคู่เมืองสำคัญของไทยที่รัชกาลที่ 4 มีพระราชดำริให้สร้าง เมื่อชาติรอดพ้นสถานการณ์ที่ต้องสูญเสียอิสรภาพหลายครั้ง ด้วยมีเทวดาคุ้มครอง จึงควรทำรูปเทวดาองค์นั้นขึ้นสักการบูชา

แต่หลังจากนั้น ยังมีการอัญเชิญรูป “พระสยามเทวาธิราช” มาใช้เป็นแบบ…รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างเทวรูปประดิษฐานไว้ที่ห้องบรรทมของพระองค์ในพระที่นั่งอัมพรสถาน, เหรียญดุษฎีมาลา และเหรียญปราบฮ่อ

รัฐบาลคณะราษฎรยังใช้สร้างเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ทำไมต้อง “พระสยามเทวาธิราช” โปรดติดตามอ่านได้ในบทความ พระสยามเทวาธิราชทรงปราบกบฏบวรเดช : การช่วงชิงเทพสัญลักษณ์ใน “เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476” โดย วิศรุต บวงสรวง. นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเมษายนนี้

พร้อมบทความน่าสนใจอื่น ๆ

  • เมืองไทยกับญี่ปุ่น สถานะพิเศษสมัย จอมพล ป.
  • สงกรานต์ 4 ภาค สืบราก “เผ่าไท”
  • ความต่างที่ไม่ต่าง จากนางเมรีถึงนางพันธุรัต
  • แขกไป – ไทยมา ใน “น้ำยาแขก”