สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ปราบก๊กเจ้าพระฝาง อ้าง “นิมิตอุบาทว์”

สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ปราบก๊กเจ้าพระฝาง อ้าง “นิมิตอุบาทว์”

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เสนอ พระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการปราบ “ก๊กเจ้าพระฝาง” ชุมชนเพียงหนึ่งเดียวที่ ผู้นำชุมนุม, แม่ทัพ, นายกองเป็นพระสงฆ์ที่นุ่งห่มแดง ที่รุกขึ้นมารวบรวมผู้คน, สะสมอาวุธ ประกาศตัวเป็นอิสระต่อการปกครอง

ซึ่งนี่คือ 1 ใน “นิมิตอุบาทว์ 8 ประการ” ซึ่งบันทึกไว้ใน “ตำราพิไชยสงคราม” ว่า เทวดาประจำทิศทั้งแปดจะสำแดงให้รู้ถึงเหตุร้ายล่วงหน้า

“ก๊กเจ้าพระฝาง” จึงเป็นนิมิตอุบาทว์ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบ และมีการชำระคณะสงฆ์หัวเมืองเหนือในคราวเดียวกันนี้

และบทความน่าสนใจอื่นๆ

• ภารกิจโกษาปาน หลังถวายพระราชสาส์นพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส
• ภาพที่เล็ดลอดออกมาได้ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว”
• นครธมและตลาดสดเสียมราฐ : พลังความเชื่อทางศาสนาและทุนนิยม
• “วังเปา” นักรบแห่งป่าเขา