17 มกราคม พ.ศ.2484 ทัพเรือไทยปะทะทัพเรือฝรั่งเศสใน “ยุทธนาวีเกาะช้าง”

ยุทธนาวีเกาะช้างสืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไ … อ่านเพิ่มเติม 17 มกราคม พ.ศ.2484 ทัพเรือไทยปะทะทัพเรือฝรั่งเศสใน “ยุทธนาวีเกาะช้าง”