27 กันยายน 1540: ก่อตั้งคณะ “เยซูอิต” คณะสงฆ์ผู้ภักดีต่อโป๊ป ตอบโต้คริสเตียนสายปฏิรูป

คณะเยซูอิต (Jesuit) หรือคณะแห่งพระเยซูเจ้า (Society of … อ่านเพิ่มเติม 27 กันยายน 1540: ก่อตั้งคณะ “เยซูอิต” คณะสงฆ์ผู้ภักดีต่อโป๊ป ตอบโต้คริสเตียนสายปฏิรูป