รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ งานฉลองรัฐธรรมนูญครั้งแรก

“…พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระน … อ่านเพิ่มเติม รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ งานฉลองรัฐธรรมนูญครั้งแรก