วัคซีนกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยหลุยส์ ปาสเตอร์ กับตำนานห้วงสุดท้ายของผู้ป่วยที่ฉีดรายแรก

หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักเคมี และนักจุลชีววิท … อ่านเพิ่มเติม วัคซีนกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยหลุยส์ ปาสเตอร์ กับตำนานห้วงสุดท้ายของผู้ป่วยที่ฉีดรายแรก