จิตร ภูมิศักดิ์ กับกรณีโยนบก “28 ตุลาคม 2496”

ท่ามกลางความบ้าคลั่งของระบบ SOTUS (ธรรมนิยม-สามัคคี-น้ำ … อ่านเพิ่มเติม จิตร ภูมิศักดิ์ กับกรณีโยนบก “28 ตุลาคม 2496”