วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก 109 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

แท็ก: 109 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

109 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร 27 มีนาคม 2563

27 มีนาคม วันสถาปนากรมศิลปากร นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมศิลปากร” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2454 ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น