วันพฤหัสที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ไอน์สไตน์

แท็ก: ไอน์สไตน์

ฮิตเลอร์และพรรคนาซีครองอำนาจ การแพทย์ของเยอรมันเป็นอย่างไร

หากกล่าวถึงฮิตเลอร์ท่านผู้อ่านคิดถึงอะไร การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิว, การปกครองแบบเผด็จการ, ความรุนแรง ฯลฯ แล้วถ้าผนวกเรื่องการแพทย์เข้าไปในสมัยของฮิตเล...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น