วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนเพื่อเด็กชนบท

แท็ก: โรงเรียนเพื่อเด็กชนบท

โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส

หลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชนในชนบทห่่างไกลความเจริญ หรือประชาชนที่ยากไร้ สิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยค...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น