วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

แท็ก: โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

บุญวาทย์ ยุพราช ปรินซ์รอยแยลส์ : การศึกษาในหัวเมืองสยามจากลิลิตพายัพ

การศึกษาเป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญมาทุกรัชกาล การศึกษาเป็นแบบแผนมากขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น