วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์

แท็ก: แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์

แนวพระราชดำริ เรื่อง ทาสและเสรีภาพ ของรัชกาลที่ ๔

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีจดหมายส่วนตัวไปถึงแหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ ซึ่งพูดคุยในเรื่องส่วนตัว และบ้างเป็นธุระในการติดต่อกับที่ปรึกษาชาวต่...

จดหมาย “คิงมงกุฎ” ถึงแอนนา เปลี่ยนจาก TO เป็น DEAR และคดีเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่น...

ต้องยอมรับว่าการค้นพบสำเนาพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีไปถึงแอนนา เลียวโนเวนส์ คงไม่สามารถคลี่คลายปัญหาทางประวัติศาสตร์...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น