วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก แจงพระรูป

แท็ก: แจงพระรูป

“แจงพระรูป” ขั้นตอนในการเก็บพระบรมอัฐิและพระอัฐิ

แจงพระรูป เป็นขั้นตอนในการเก็บพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายว่า แจงรูป เป็นคำนามหมายถึง วิธีเอาเถ้าถ่านแ...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น