วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เส้นทางสายแพรไหม

แท็ก: เส้นทางสายแพรไหม

“พุทธศาสนา” บนเส้นทางสายแพรไหมจาก “อินเดีย” สู่ “จีนกลาง”...

เชื่อกันว่าพระพุทธศาสนาจากอินเดียได้เผยแพร่เข้าสู่ลุ่มน้ำสินธุและเอเชียกลางในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชครองราชย์ (ปี ๒๖๙-๒๓๒ ก่อนคริสตกาล) โดยพระองค์ได้ส่ง...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น