วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เสด็จประพาสอเมริกา

แท็ก: เสด็จประพาสอเมริกา

แผนเสด็จประพาสอเมริกาของรัชกาลที่ 5 ข่าวใหญ่ที่ไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่ง

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสทวีปยุโรปถึง 2 ครั้ง ใน พ.ศ. 2440 และ พ.ศ. 2450 ด้วยเป็นพระราชวิเทโศบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติท่ามกลางการรุกคืบของจักรวรรดินิยม...

ติดตามเรา

เรื่องเด่น